Onze vijf kernwaarden,

fungeren als ethisch kompas en gelden voor het handelen en werken van alle medewerkers 'binnen' DSharp.

Eenvoud

Eenvoud

Bij DSharp staat eenvoud centraal. Zonder diepgaande kennis van en ervaring in IT, is IT namelijk een complex en omvangrijk vakgebied. DSharp brengt IT terug naar de essentie. Door onze ervaring kan DSharp uw complexe IT vraagstukken veranderen in een toegankelijk en eenvoudig werkterrein. Deze kernwaarde vertaalt zich in kwalitatief hoogstaande diensten en producten die helder, beknopt en eenvoudig in gebruik zijn. Eenvoud in onze communicatie zorgt ervoor dat u weet wat u van onze diensten en producten kan verwachten.

Vergemakkelijken

Vergemakkelijken

DSharp wil mensen in staat stellen om zowel hun persoonlijke als zakelijke leven te vergemakkelijken door producten en diensten aan te bieden die u helpen kosten en tijd te besparen, maar ook processen en software te optimaliseren. De ontwikkeling van onze diensten en software gaat gepaard met de wensen en behoeften van onze afnemers. Deze kernwaarde laat zich invullen door optimale belangenbehartiging. Door uw dagelijkse taken en vraagstukken te automatiseren met behulp van verschillende technologieën kan DSharp uw leven vergemakkelijken

Innovatie

Innovatie

Onze derde kernwaarde is innovatie; innovatie op basis van eenvoud en IT. DSharp vindt innoveren belangrijk, maar eenvoud blijft de basis. DSharp innoveert door gebruik te maken van trends in de IT-branche en door te anticiperen op ontwikkelingen in de markt. Onze vernieuwende inzichten komen voort door buiten de gebaande paden te treden. Deze kernwaarde krijgt zijn invulling door oplossingen en producten te bieden die altijd actueel zijn. Onze innovatie is custom-made, voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk.

Persoonlijk

Persoonlijk

De beste relaties zijn gebaseerd op contact, vertrouwen en toewijding. DSharp bouwt aan open en oprechte relaties met onze afnemers en belanghebbenden door persoonlijke aandacht. Met interesse luistert DSharp naar u, met als doel onze diensten en producten nauwer aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften. Door zich in uw situatie te verplaatsen, komt DSharp tot een passende oplossing. DSharp geeft invulling aan deze kernwaarde in de vorm van laagdrempelige toegankelijkheid via de middelen waarop u met DSharp wil communiceren.

Betrouwbaar

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste kernwaarden van DSharp. U moet blind kunnen vertrouwen op de software die DSharp leverr en op het systeem dat uw bedrijfsproces ondersteunt. De gegevens die u aan het systeem toevertrouwt, stelt DSharp veilig door dagelijks een back-up te maken. DSharp is transparant en doet wat het belooft, zowel intern als extern. Hierdoor is DSharp in staat om continuïteit te genereren, zodat u altijd een hoge mate van professionaliteit, kwaliteit en integriteit van DSharp kunt verwachten. DSharp blijftn altijd binnen het afgesproken tijdsbestek en binnen budget.