Tools

NuGet Package: Contact Generator v1.2

Nu te downloaden van NuGet.org

Ga in Visual Studio naar Package Manager en type:

Install-Package DSharp.FrameWork.ContactGenerator

Versie 1.2
[Added Fields]
- Color, Guid, HexNumber, HexColor, IPAddressV4, IPAddressV6, ISBN,
MACAddress, Password, PinCode, RowNumber, Time, Username

[Added Methods]
- SimpleGenerator: Static methods for single fields.

[Fix]
- SQL Export: DateTime2

Versie 1.1
[Added Languages]
- support for counties: US,NL,BE

Versie 1.0
[Added Export Formats]
- Json, XML and SQL export

EventLog Manager v1.0

Beheren van Eventlog.

Hiermee is het mogelijk om Eventlogs te maken, verwijderen en beheren. Ook is het mogelijk om EventSources te maken en verwijderen.

FileLocker v1.0

Lock een bestand

Soms wil je gewoon zorgen dat een bestand niet gewijzigd wordt terwijl je ergens mee bezig bent. Of je wilt weten wat je applicatie doet als een bestand gelocked is. Daarvoor is dit handige tooltje.

BatchSleep v1.01

Wachten voor een x tijd in een batch file.

Soms is het nodig om een pause in een batchfile te plaatsen. Nu kan dat met het PAUSE commando, maar die wacht op een toetsaanslag. Met dit simpele commando kunt u d.m.v. BATCHSLEEP S=5 een bepaalde tijd in seconden, milliseconden of minuten wachten voordat het volgende commando uitgevoerd wordt.

SendEmail v2.0

Mail verzenden vanaf de windows command prompt.

Hiermee kunt u email verzenden vanaf de windows command prompt of gebruik het in een batch file. Hierin zit ook de mogelijkheid van SSL, bijlagen, e.d.

Commando: SENDEMAIL parameter=waarde parameter=waarde

Parameters:

FROM Required. Specifies the sender's address (eg. erwin@contoso.com)
TO Optional. Specifies the recipient addresses
CC Optional. Specifies the Carbon Copy recipient addresses
BCC Optional. Specifies the Blind Carbon Copy recipient addresses

e.g. TO=info@dsharp.nl("DSharp ICT"),abc@def.com
note that at least one address must be filled in TO,CC or BCC!

SUBJECT Optional. Specifies the subject of the message. If not set, the message will be sent with empty subject.
BODY Optional. Specifies the body text of the message. If not set, the message will be sent with empty body.
BODYFILE (NEW) Optional. Specifies the body text of the message from a file. The text will be added to the body.
REPLYTO Optional. You can specify the email address that is used if the recipient replies to the email.
RETURN Optional. You can specify that your emails are sent with a return receipt. Use an emailaddress as value.
HTML Optional. Specifies if the body text is in HTML
SSL Optional. Sending email via Secure Sockets Layer (SSL) connection
ATTACH (NEW) Optional. Path to the file to attach to the message.
LOGIN Optional. Some mail servers require authentication. If so you'll need to specify the login name and password.
PASSWORD Optional. Specifies password to login to the mail server.
SERVER Optional. Specifies name or IP address of the SMTP server (eg. smtp.contoso.com or 127.0.0.1
PORT Optional. Specifies portnumber of the SMTP server (default 25).
LOG (NEW) Optional. Log Filename.
PRIO Optional. Specifies importance of the message (low,normal,high)
HEADER Optional. Add your own custom header (eg. header="X-Company:Your Company Name" )
NOTIFY Optional. Delivery Notification, not to be confused with requesting a Return Receipt, provides the option of having an email sent to the FROM email address based on the delivery success or failure of the email.